Blog navigation

Nytt energimerke

5695 Visninger

Nytt energimerke 


Nye LED energimaerke

Hvad betyr det?

Det betyr at Pr. 1/9 2021 trådte det nye regler i kraft omkring energimerker på lyskilder.

Denne skalaen går fra A til G i motsetning til den forrige, som gikk fra A++ til E.

Formålet med opdateringen av energimerkingen er å gjøre det mer oversiktlig å velge de mest effektive LED produkter.

Sammen med det nye energimerket finnes en QR-kode som gir adgang til et dokument med utdypende informasjon omkring lyskilden.

Man kan støte på det gamle energimerket inntil 1. marts 2023, da dette er fristen for å utskifte energimerket på den fysiske emballasjen.

I overgangsperioden fra 1/9 2021 til 1/3 2023 kan man derfor oppleve å se det nye energimerket i nettbutikken, men motta en vare med det gamle energimerket på emballasjen.

Varen er stadig den samme, og har akkurat samme spesifikasjoner som før.nyt energimaerke no paa shop

Hvordan utregnes det nye energimerket?

Det nye energimerket beregnes på en ny måte ift. den tidligere energimerkingen.

Det er derfor ikke mulig bare å ta den tidligere merkingen og direkte overføre den til det nye merke, eks. A -> E.

Det nye energimerket beregnes bl.a. ut fra lysstyrken målt i lumen dividert med effekten og ganget med den samlede effektfaktor FTM.

Effektfaktoren avhenger av om lyskilden kobles direkte til 230V og om det er retningsbestemt eller ikke.

Den gamle energimerkingen tok ikke høyde for lysets spredning på samme måte, og heller ikke om lyskilden var tilkoblet 230V direkte eller hadde behov for transformator/strømforsyning.

Du kan lese mer om den nye energimerkingen her.

 

Hvorfor endrer man det?

Utover en opdatering af energimerkeskalaen er kravene for LED belysning også blitt skjerpet. Dette har dermed hevet nivået for hvilke LED produkter som er lovlige å selge i EU, nettopp for å sortere de dårligste produktene fra.

Den nye merkingen stiller høyere krav, for å oppfordre produsentene til å videreudvikle deres teknologi, og dermed gjøre fremtidens lyskilder enda mer effektive.