Blog navigation

EMI/Sensor

4738 Visninger

EMI Filter

EMI/Sensor

Denne veiledninger gir deg et overblikk over EMI/sensorer til LED belysning. 

Har du en sensor, skal du sikre deg at den kan brukes til LED.

Mange eldre sensorer/timere er ikke kompatible med LED produkter. Dette skyldes at vanlige sensorer lager en kraftig støyimpuls når de aktiveres. Dette ødelegger LEDernes levetid. 

Vi anbefaler derfor at du benytter et EMI filter i ditt setup. Filteret fanger støyimpulsen og sikrer levetiden - og garantien. Den skal plasseres mellem lyskilden og sensoren.

Alle LED produkter som ikke er sensor kompatible, bliver dermed beskyttet.


PIR sensor sort

Finn EMI filteher.


LED kompatible sensorer er også tilgjengelig. Disse utsender ikke samme kraftige impuls, og er derfor brukbare til LED produkter.    Der finnes LED produkter som er sensor kompatible. Dette er angitt i produktets spesifikasjoner.

Finn LED venlig sensor her.