Blog navigation

Hvad er hydroponik?

5339 Visninger

Hydroponik 

Hydroponik med 4 planterHva er hydroponi?

Kort fortalt går hydroponisk dyrking ut på å dyrke planter direkte i vann tilsatt næring. Metoden blir mer og mer vanlig og blir brukt i både liten og stor skala overalt i verden. Selv om du dyrker direkte i vannet, er vann forbruket ved denne dyrkningsmetoden mye mindre, enn ved kovensjonell dyrkning i jord – helt opp til 90% mindre!

Dette skyldes at vannet kan samles opp, renses og brukes igjen. Hydroponi gir deg også mulighet for å styre hele livssyklussen hos plantene. Du trenger ikke luke ut ugress eller bekymre deg om insektproblemer.
Hydroponisk dyrkning blir også mer og mer vanlig å ha i hjemmet. Ofte krever det ikke mye ustyr å komme i gang, og det er naturligvis altid mulig å skalere opp om man ønsker noe som er større og mer komplekst.
Før du begynne med hydroponisk dyrkning er det noen generelle forhold du bør ta stilling til:

 • Lys
 • Vekstmedie
 • PH
 • Næring
 • Lufting
Alle forholdene er viktige og inngår på forskjellig vis i denne dyrkningsmetoden. 


Hvordan dyrker man hydroponisk?

I hydroponisk dyrkning er jorden skiftet ut med vekstmedie, vanligvis i form av Rockwool-, kokosfibrer- eller jute-matter eller plugs. Frøene plantes direkte i vekstmediet og plasseres etter på i små kurver. Kurvene plasseres i det vekstsystemet man velger å bruke. Vekstmediet gjør at planten kun skal bruke energi på å lage røtter som kan få kontakt med vannet.


Hvilken PH-verdi skal plantene mine ha?

I enhydroponisk sammenheng er det viktig at du kanmåle og styre PH-veriden i vannet. Planter krever forskjellige PH-verdier. Om du ikke styrer PH-verdien i vannet kan plantene dø. Du kan kjøpe en PH-måler her. Det er dessuten mulig å kjøpe forskjellige preparater som gjør det mulig å heve eller senke PH værdien i vannet.Hva slags næring har plantene mine brug for?

I hydroponisk dyrkning har plantenes røtter kun kontakt med vannet. Dette gjør at de ikke kan få næring fra jorden, slik de ville hvis de var sådd i kjøkkenhagen. Hvilken næring de har bruk, kommer ann på hvilken plante du har. Det er en god ide kun å dyrke planter som har bruk for samme næringen i samme system. På den måten unngår du at noen av plantene ikke får den næringen de har bruk eller at noen får for mye.


Hvordan tilfører jeg luft til vannet?

Planter har, som alle andre levende organismer, bruk for luft/ilt. Røttene i vannet suger luft/ilt opp til planten fra vannet. Det er derfor viktig at du tilfører luft til vannet med jevne mellomrom. Dette skjer vanligvis med en luftpumpe som er installert i vanntanken, under røttene. Det er også viktig at det er nok luft rundt plantene, ellers vil du få mugg eller sopp på plantene. Dette kan f eks. gjøres med en vifte.


Hvor mye lys har plantene mine bruk for?

Det er veldig viktig at plantene får det lyset de har bruk for. Noen hydroponiske sytemer har innebygde lyskilder med vekstlys. Eller er det en god ide å kjøpe et vekstlys til plantene. Med et vekstlys kan du veldig presist styre mengden av lys, slik at plantene dine får akkurat den mengden lys de har bruk for.


Hvilke slags hydroponiske systemer finnes det?

Du kan dyrke hydroponisk på mange forskjellige måter. Felles for alle måtene er at de tar utgangspunkt i en følgende metoder:

 • Veke-metoden
 • DWC-metoden
 • NFT-metoden
 • Flo og fjære-metoden
 • Dryppvannings-metoden
 • Aeroponics-metoden

 

Under vil vi kort beskrive hva som karakteriserer de forskjellige metodene.

 

Veke-metoden

Veke-metoden er en passiv metode. Grunnen til dette er at du bruker forskjellige sugende materialer, f eks, tau eller snor, til å suge vannet opp til plantene. Det er plantene som bestemmer hvor mye vann de har bruk for og hvor fort vannet blir sugd opp.   

 

DWC-metoden

DWC betyr Deep Water Culture. I denne metoden vil plantene ligge i nett kurver over vannet. Plantenes røtter vil vokse ned i vannet og suge opp vann og næring til planten. Vannet blir sirkulert og luftet med en pumpe I vannet. Det er også mulig å sirkulere vannet ved hjelp av en ekstern vanntank til forskjellig trau hvor plantene er plassert. Dette er den enkleste av de aktive hydroponiske systemene å gi seg i kast med og det er mulig å lage et setup med lite penger. Det er viktig at du bruker svarte eller andre mørke beholdere til vann og planter. Dette skyldes at sollyset ikke slipper inn slik at det kan vokse alger i vannet. Det er dessuten viktig at du sjekker vannets PH-verdi, med jevne mellomrom.

 

NFT-metoden

NFT betyr Nutrient Film Technique. Metoden går ut på at plantene er plassert i kanaler på skrå. Vannet flyter som en bekk under plantenes røtter og samles opp i en ekstern vanntank. Vannet renses, iltes og tilføjes ny næring. Etter på blir vannet pumpet tilbake til toppen av kanalene og prosessen kan begynne igjen. Denne metoden er veldig vanlig i storskala annlegg hvor du har mulighet for å dyrke store mengde planter på veldig lite plass.

 

Flo og fjære-metoden

Flo og fjære-metoden ligner NFT-metoden. Forskjellen er at plantenes røtter her blir oversvømmet med vann og næring. Etter noe tid blir vannet sugd ut og behandlet slik som i NFT metoden. Prosessen blir gjentatt innenfor bestemte intervaller. Denne metoden blir stort sett kun brugt til storskaladrift. Metoden er veldig teknisk og det ofte veldig mye jobb tilknyttet beregningene for vannings intervallene og nærings sammensetningen. Fordelen med metoden er at det er den absolutt mest effektive metode og du kan holde forbruket av vann og næring på et minimum.

 

Dryppvannings-metoden

I dryppvanningsmetoden gir du plantene vann og næring direkte til røttene ved hjelp fra små dyser. På den måten får plantene kun det de akkurat har bruk for. Metoden er veldig vanlig i storskaladrift, men er også begynnt å bli vanlig på hobby plan. Metoden brukes ofte i Vertical Farming systemer.

 

Aeroponics-metoden

Aeroponics metoden er den mest teknisk avanserte metode. Røttene ligge fritt fremme og vann og næring bliver sprøytet direkte på røttene med en forstøver innenfor bestemte intervaller. Metoden skal gjøre det mulig for planten kun å vokse og/eller lage frukt/grønnsaker/blomster. Metoden blir vanligvis kun brukt i storskaladrift, men det er begynnt å komme systemer som kan brukes på hobby plan også. 

 

Se vårt sortiment av hydroponiske løsninger her.

 

Eksempler på løsninger / billeder / produkter.

Hydroponik med planter på bord
Hydroponik med 4 plante kasser på et bord
Hydroponik med blaa vaekstlys
Hydroponisk plante dyrkning
Relaterte til: Vekstlys og hydroponik