Ikke alle LED lyskilder, uanset merke, er kompatibel med gammeldags sensorer.
Det innebygde releet utsender en kraftig støypuls, når lyset slås på / av.
Denne støypulsen kan overbelaste elektronikken i noen LED lyskilder, hvis de ikke er designet for det.

Sensorkompatibel: Ja

LED-lyskilder som er merket som sensorkompatible, kan fint brukes med sensoren.


Sensorkompatibel: Nei.

Skal ikke brukes med sensor. Dette vil forkorte levetiden til produktet og annullere garantien på produktet.Hvis du vil bruke en ikke-sensor-kompatibel LED-lyskilde med en sensor eller annen auto-tenning, er følgende løsninger - ytterligere opprettholde garantien:

- Bruk en av V-Tac-sensorene våre, da de er spesialdesignet for LED.
   https://ledlyskilder.no/index.php?controller=search&search_query=VT-8003&submit_search=


- Installer et EMI-filter mellom sensoren og LED-lyskildene for å fjerne støy / spenningsimpulser.
    Søk i EMI for å finne det i vårt sortiment.